Wanneer de beurzen geïnfecteerd zijn

Het nieuwe coronavirus veroorzaakt turbulentie op de beurzen. De Amerikaanse aandelenindex S&P 500 heeft in een paar weken tijd meer dan 20 procent verloren. Hoe erg is de situatie? En waar moeten beleggers zich nu op voorbereiden? Dr Bert Flossbach, mede-oprichter van Flossbach von Stroch AG, legt uit.

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich steeds meer en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) spreekt nu van een pandemie. Op de kapitaalmarkten veroorzaakt de angst voor de economische gevolgen van Covid-19 grillige schommelingen en een daling van de aandelenkoersen. Tot nu toe hebben noch de maatregelen van de regeringen, noch de maatregelen van de centrale banken de markten tot rust kunnen brengen.

Onze gedachten gaan uit naar degenen die door de epidemie zijn getroffen. Maar als beleggers proberen we niet op een emotionele basis beslissingen te nemen. Voor beleggers zijn nu minder de besmettingscijfers relevant dan de maatregelen die overheden en bedrijven hebben genomen om de uitbraak van de ziekte in te dammen. Zo wordt bijvoorbeeld bij touroperators en luchtvaartmaatschappijen een inzinking verwacht. In geïsoleerde gebieden in China of Italië breken zelfs kleine bedrijven van de ene op de andere dag uit. Veel bedrijfstakken worden dan ook getroffen, maar de omvang van de gevolgen is nog niet te voorzien. Maar de groei zal waarschijnlijk wereldwijd vertragen. In het eerste en tweede kwartaal zou er een recessie kunnen ontstaan. Wij betwijfelen of er dan al in de tweede helft van het jaar een herstel te verwachten valt. We hebben het immers niet over een kortstondige verkoudheid, waarbij je snel herstelt.

De tijd na het coronavirus

Maar geld investeren is een project op middellange tot lange termijn. Beleggers moeten daarom ten minste vijf, of beter nog zeven jaar, in de aandelenmarkten investeren. En op een dag zal het aantal geïnfecteerden dalen, en zal het post-virus tijdperk beginnen. Wij denken dat dit niet 2025 zal zijn en dat de kwestie uiteindelijk waarschijnlijk slechts tijdelijk van invloed zal zijn op de financiële markten.

Toch kan de tijd moeilijk zijn voor bedrijven die een zwak immuunsysteem hebben, d.w.z. die slecht gefinancierd zijn of die, net als de hotel- en toerisme-industrie, waarschijnlijk zwaar getroffen zullen worden door dalingen. Het kan ook onaangenaam zijn voor bedrijven die nauwere zakelijke relaties hebben met deze bedrijven. In politiek opzicht zouden we ook een soortgelijke ontwikkeling kunnen zien als na het ongeluk met de reactor in Fukushima. Op dat moment besloot de Duitse regering zich terug te trekken uit de kernenergie, wat enorme gevolgen had voor de energieleveranciers. Nu konden de toeleveringsketens weer worden gerenationaliseerd, bijvoorbeeld om de productveiligheid van geneesmiddelen te vergroten. Bedrijven zouden zich dan moeten vestigen in de landen waar ze hun producten verkopen, ook om douanerechten te vermijden. De internationale goederenstromen zouden eronder lijden.

Moeilijk periode voor banken

Zelfs banken, waarvan de marges in de laagrentende fase toch al dun zijn geworden, zouden onder druk kunnen komen te staan als leningen nu in gebreke blijven. Maar de centrale banken staan klaar. De Fed heeft meer speelruimte dan de Europese Centrale Bank (ECB) en heeft de eerste rentestap al gezet. De ECB zal ook haar programma voor de aankoop van obligaties uitbreiden en meer geld beschikbaar stellen voor leningen.

Tijdens de marktturbulentie van de afgelopen weken zijn de aandelen van veel eersteklas bedrijven, zoals goud, soms ook gedaald. Sommige marktpartijen hebben nu behoefte aan liquiditeit en verkopen. Maar zodra de storm voorbij is, zullen ze zich weer gaan onderscheiden: welke bedrijven worden bijzonder hard getroffen en welke niet? Waar zal de winst instorten? Waar kunnen droge perioden mogelijk zelfs leiden tot een existentiële crisis? Na dergelijke paniekaanvallen tilt het tij vaak niet meer alle schepen op.

Robuuste portefeuilles

Het doel van onze beleggingsstrategie is om voor onze klanten robuuste portefeuilles op te bouwen die voldoende potentie hebben om moeilijke tijden relatief ongeschonden te doorstaan en om in goede tijden positief te verrassen. In overeenstemming met onze beleggingsrichtlijnen, die we na het uiteenspatten van de technologiebel hebben ontwikkeld, hebben we ons sindsdien gericht op winstgevende bedrijven met veerkrachtige bedrijfsmodellen en solide balansen, d.w.z. kwaliteitsaandelen. We vermijden bedrijven met een hoge schuldenlast. Dit kan in dergelijke fasen een probleem worden, vooral als ze sterk afhankelijk zijn van de economie.

In onze multiassetportefeuilles zien we meer mogelijkheden met betrekking tot risico's op de aandelenmarkten naarmate het aandeel aandelen groter is. Vóór de Corona-crisis was de risico-rendementsverhouding van veel aandelen aanzienlijk slechter dan eind december 2018, toen er een koersherstel kwam, waarbij we 80 procent in aandelen hadden belegd. Onze kaspositie was dan ook navenant hoog toen de coronacrisis begon. Dit geeft ons de flexibiliteit die we nodig hebben om geselecteerde kwaliteitsaandelen te kopen tegen lage koersen wanneer de prijzen sterk dalen.

We hebben ook een strategische positie van tien procent goud in onze multi-asset portefeuilles. Hier nemen we graag de positieve ontwikkeling van het edelmetaal in tijden van crisis met ons mee, maar we hopen dat het niet verder zal stijgen. Wij zien goud als een brandverzekering die bedoeld is om de portefeuille te beschermen tegen crises in het financiële systeem. Het is dus als een beleid waarvan iedereen hoopt dat het nooit nodig zal zijn.

Voor beleggers is het belangrijk om belangrijke strategische beslissingen in het oog te houden en te blijven investeren in kwaliteitsaandelen uit angst voor een virus. Dit geeft hen een goede kans om sterker uit de crisis te komen, terwijl de nulrentesituatie tijdens de crisis waarschijnlijk niet zal verbeteren.

Dr Bert Flossbach
Dr Bert Flossbach

Serge Vanbockryck

Senior PR Consultant, Befirm

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Flossbach von Storch

Flossbach von Storch is een van Europa's toonaangevende onafhankelijke vermogensbeheerders met meer dan EUR 70 miljard aan beheerd vermogen en meer dan 300 medewerkers. Het bedrijf werd in 1998 in Keulen opgericht door Dr. Bert Flossbach en Kurt von Storch. Tot de cliënten behoren fondsbeleggers, institutionele beleggers, vermogende particulieren en families. 

Alle beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van de eigen wereldvisie van het bedrijf, die gebaseerd is op een kritische analyse van de economische en politieke context. Als door de eigenaar geleide onderneming is Flossbach von Storch niet gebonden aan de richtlijnen van een bank of een onderneming.