Politieke gebeurtenissen beïnvloeden de beurzen

De Amerikaanse verkiezingen staan voor de deur. Er wordt wereldwijd gespeculeerd over de vraag hoe de uitkomst ervan de internationale kapitaalmarkten zou kunnen beïnvloeden. Met andere woorden, wie zou de beste president zijn voor Wall Street en de rest van de internationale beurzen? Maar is dit relevant vanuit het perspectief van een langetermijnbelegger? Philipp Vorndran en Thomas Lehr zoeken het uit.

Er is de afgelopen weken geen dag voorbij gegaan dat we niet gevraagd zijn het duel tussen Donald Trump en Joe Biden te beoordelen. Juist omdat de uitkomst ervan de komende maanden de markten massaal zou kunnen, en waarschijnlijk ook zal beïnvloeden. Onze reactie hierop is altijd nuchter geweest, ook al is het natuurlijk heel spannend en zelfs noodzakelijk om na te denken over politieke kwesties, met name met betrekking tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vanuit ons oogpunt is de uitkomst irrelevant, althans vanuit het perspectief van een langetermijnbelegger, met de expliciete uitzondering van de handelaars.

Dit komt omdat noch Trump noch Biden iets zal (kunnen) veranderen aan de grote spelers op de markt. Ze zullen geen invloed hebben op het beleid van de centrale bank, dat lange tijd en mogelijk permanent (vanwege de hoge schuldenlast) expansief zal blijven. Ook zullen de fiscale stimuli niet verdwijnen gezien de impact van het Coronavirus op de Amerikaanse economie. Uiteindelijk zal het conflict met China waarschijnlijk onverminderd voortduren, ongeacht wie er in de toekomst in het Witte Huis zit. Joe Biden mag dan wel een minder agressieve toon aanslaan en veel minder tweeten , maar hij zal niet afwijken van de "America First" doctrine, die onder hem bij een andere naam zou worden genoemd. Het gevolg is dat de Amerikaanse verkiezingen niet hoog op de agenda van onze beleggingsstrategie staan.

Toch hebben we het tv-debat natuurlijk op de voet gevolgd, hoewel het niveau - men zou het nauwelijks zo kunnen noemen - bijna ondraaglijk was en, wat de komende debatten betreft, waarschijnlijk moeilijk te verslaan zal zijn.

De stemming is te hypothetisch voor beleggers

We weten maar al te goed uit het verleden dat alle peilingen waarin Biden op dit moment leidt, waardeloos zijn als het electoraat in de betreffende staten uiteindelijk op Trump stemt. Het lijkt echter twijfelachtig of ze dat in november zullen doen, althans dat is de indruk van Amerikaanse verkiezingscampagne-analisten, wat in overeenstemming is met onze beoordeling. Het lijkt erop dat Trump het waarschijnlijk moeilijk zal hebben om herkozen te worden, maar uiteindelijk betekent dit niet noodzakelijkerwijs te veel, want uiteindelijk zou het wel eens anders kunnen aflopen.

Maar als we bovenstaande beoordeling in overweging nemen, is de volgende vraag: wat zou er gebeuren als Biden de hervorming van de vennootschapsbelasting zou terugdraaien? Zou het een grote rem zetten op de markten? Niet noodzakelijkerwijs. Ten eerste is het niet zeker dat hij het volledig zou terugdraaien, en het is ook niet zeker wat de noodzakelijke meerderheid in het Congres zou zijn als hij zou worden gekozen. En als het zou worden teruggedraaid, in welke mate dan ook, zou het op zijn vroegst in 2022 een kwestie zijn. Er zijn dus een groot aantal hypothetische situaties - misschien wel te veel - vanuit het perspectief van een investeerder. Daarnaast is er één ding dat we in deze discussie niet mogen negeren: in de verkiezingscampagne van de Democraten wordt ook gesproken over fiscale stimuleringsmaatregelen; er wordt ongeveer zeven biljoen dollar gedeclareerd voor minimumlonen, infrastructuurprojecten en het gezondheidszorgstelsel. Dus zelfs als een mogelijke Biden-regering het bedrijfsleven "op de rem zou zetten", zou de Amerikaanse economie als geheel nog steeds dollars ontvangen.

Het komt erop neer dat als er een herverdeling heeft plaatsgevonden, dit geen blijvende schade mag toebrengen aan kwaliteitsbedrijven in de VS. Hoe dan ook, wij als langetermijnbeleggers zouden moeten afzien van pogingen om nauwkeurig te anticiperen op de mogelijke gevolgen van de verkiezingsuitslag. Toen Trump vier jaar geleden de verkiezingen won, gingen bijna alle marktwaarnemers ervan uit dat er grote tegenspoed op komst was en dat er mogelijk paniek zou uitbreken op de markten. Niets van dit alles is gebeurd. Integendeel, de Amerikaanse beurzen begonnen sterk te stijgen. Tijdens de eerste 15 maanden van Trump's termijn won de S&P 500 vrijwel zonder enige tegenslag. Historisch gezien is de volatiliteit nog nooit zo laag geweest als in die periode. Met andere woorden, precies het tegenovergestelde van de verwachte chaos gebeurde.

Kan men dan concluderen dat politieke gebeurtenissen weinig invloed hebben op de beurzen? Ja en nee. Zoals bij bijna alle beursgezegden en spreekwoorden is er enige waarheid in het spel, maar meer niet. Vooral omdat een Amerikaanse verkiezing nooit uitsluitend politiek is, maar vaak wel tastbare economische gevolgen heeft. Of deze op de lange termijn relevant zijn, moet nog blijken.

Turkije als waarschuwing

Turkije is een ander politiek-economisch voorbeeld. Een economisch kwetsbare economie, waarvan de bevolking lijdt en zal blijven lijden onder de enorme stijging van de inflatie, wat leidt tot een toenemend verlies van vertrouwen van de Turken in hun munt, de lire, zoals onder andere blijkt uit het verlies aan koopkracht ten opzichte van de Amerikaanse dollar, de euro en het goud.

Hoewel het mogelijk is dat de verdere ontwikkelingen in Turkije alleen gevolgen hebben op regionaal niveau en voor sommige Europese banken die krediet verlenen, kan uit hun voorbeeld ook een aantal conclusies worden getrokken voor investeerders in Midden-Europa. Het is niet nodig te vrezen dat de inflatie in de eurozone in de nabije toekomst een niveau zal bereiken dat vergelijkbaar is met dat van de Bosporus: de euro zal niet de Turkse lire worden. Turkije dient echter als een waarschuwend voorbeeld om de mensen eraan te herinneren hoe snel ze het vertrouwen in hun munt kunnen verliezen als ze vrezen dat de centrale banken niet in staat zijn om van geldstabiliteit hun hoofddoel te maken.

Een centralebankbeleid dat te laks is op een permanente basis zou juist dat kunnen uitlokken, vooral als de monetaire beleidsmaatregelen steeds meer - zoals het gezegde luidt - "creatief" worden. Om twee voorbeelden te geven: "helikoptergeld" en directe leningen van de centrale bank. Het feit dat de Amerikaanse Federal Reserve eind augustus officieel aankondigde dat zij in de toekomst aanzienlijk hogere inflatiepercentages zou tolereren zolang de gemiddelde waarden vanuit haar standpunt aanvaardbaar leken, is een verdere indicatie van de "creativiteit" die in de praktijk bestaat. Het is zeer waarschijnlijk dat de ECB dit voorbeeld zal volgen. De president van de ECB, Christine Lagarde, heeft al belangstelling getoond.

Dit is geen goed nieuws voor alle Europeanen die hun geld voornamelijk op rentedragende rekeningen storten. Daarom blijft onze conclusie: er is op de lange termijn geen sprake van eersteklas tastbare activa - Amerikaanse verkiezingen of niet.

20201027 FVSAG GB Political events influence stock markets.pdf

PDF - 500 Kb
Philipp Vorndrann
Philipp Vorndrann
Thomas Lehr
Thomas Lehr

Serge Vanbockryck

Senior PR Consultant, Befirm

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Flossbach von Storch

Flossbach von Storch is een van Europa's toonaangevende onafhankelijke vermogensbeheerders met meer dan EUR 70 miljard aan beheerd vermogen en meer dan 300 medewerkers. Het bedrijf werd in 1998 in Keulen opgericht door Dr. Bert Flossbach en Kurt von Storch. Tot de cliënten behoren fondsbeleggers, institutionele beleggers, vermogende particulieren en families. 

Alle beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van de eigen wereldvisie van het bedrijf, die gebaseerd is op een kritische analyse van de economische en politieke context. Als door de eigenaar geleide onderneming is Flossbach von Storch niet gebonden aan de richtlijnen van een bank of een onderneming.