H2-2023: Prijzen dalen in het noorden, maar stijgen in het zuiden

Terwijl de activaprijzen in Frankrijk en Duitsland daalden, stegen ze in Griekenland, Portugal en Spanje, zegt Philipp Immenkötter van het Flossbach von Storch Research Institute. De verandering in de verwachtingen over verdere renteverhogingen tegen het einde van 2023 was bepalend voor de prijstrends.

Met een beweging van slechts +0,6% ten opzichte van het einde van het voorgaande jaar stagneerden de activaprijzen in de eurozone. De zijwaartse beweging van de activaprijzen in de eurozone duurt nu al tweeënhalf jaar en wordt veroorzaakt doordat de activaprijzen in de twee grootste landen van de eurozone, Duitsland en Frankrijk, dalen terwijl ze in de andere landen stagneren of stijgen.

Nadat de activaprijzen voor particuliere huishoudens in de eurozone bijna tien jaar lang waren gestegen, maakten de omslag in de rentetarieven en de consumentenprijsinflatie een einde aan het groeimomentum. De activaprijzen bevonden zich halverwege vorig jaar nog op een recordniveau en daalden vervolgens in de tweede helft van 2022. De prijzen herstelden licht in het voorjaar van 2023 en bewogen uiteindelijk zijwaarts in het tweede kwartaal van 2023. Vergeleken met het midden van het voorgaande jaar was er een lichte daling van de activaprijzen in de eurozone van -1,2%.

De ommekeer in de activaprijzen hangt nauw samen met de ommekeer in het monetaire beleid. De maatregelen ter ondersteuning van het monetaire en fiscale beleid tijdens de pandemie van het coronavirus stimuleerden de inflatie van de consumentenprijzen, die te maken kreeg met een al sterk toegenomen geldhoeveelheid en nog werd verergerd door de economische gevolgen van de wereldwijde lockdowns en de oorlog in Oekraïne. Zowel de Europese Centrale Bank als andere grote centrale banken reageerden op de inflatie van de consumentenprijzen en de stijging van de marktrente door hun belangrijkste rentetarieven te verhogen. Bovendien voedden de stijgende consumentenprijzen en de hoge energiekosten de angst voor een dreigende recessie. De gecombineerde effecten zorgden ervoor dat er een einde kwam aan de groeitrend voor kapitaalgoederen.

Hoewel de inflatie van de activaprijzen licht daalde in het totaal van alle landen in de eurozone, is de marge in de dwarsdoorsnede van landen groot. Het varieert van -7,2% in Duitsland tot +18,0% in Griekenland.

Reële activa in de eurozone

Reële activa maken het grootste deel uit van de totale activa van het gemiddelde huishouden in de eurozone en hebben een doorslaggevende invloed op de ontwikkeling van de totale index. Onroerend goed maakt het grootste deel uit van de reële activa en dus ook van de totale activa van privéhuishoudens. De prijzen voor het onroerend goed van particuliere huishoudens in de eurozone daalden met -1,3% ten opzichte van het einde van het voorgaande jaar. De prijsdaling deed zich voor in slechts vier van de tien onderzochte landen en is toe te schrijven aan het loslaten van het lage rentebeleid. In Griekenland (+12,1%), Portugal (+7,8%) en Spanje (+4,3%) daarentegen stegen de vastgoedprijzen aanzienlijk, wat vooral te wijten is aan een inhaaleffect en niet zozeer aan een verandering in het renteklimaat. De vastgoedprijzen in deze landen hadden zwaar te lijden onder de eurocrisis en konden zich zelfs in tijden van lage rente slechts in beperkte mate herstellen.

De prijzen voor zakelijk vermogen (bedrijven in privébezit) lagen aan het eind van het jaar +7,3% hoger dan aan het eind van het voorgaande jaar. Naast de verschillende economische vooruitzichten van de landen in de eurozone speelden ook de verwachtingen over de toekomstige ontwikkeling van de belangrijkste rentetarieven een belangrijke rol. Omdat de kans op verdere renteverhogingen aan het eind van het jaar afnam, stabiliseerden de prijzen voor zakelijk vermogen zich of stegen ze in sommige gevallen weer. De prijsstijging was vooral sterk in Griekenland (+49,1%) en in Spanje en Italië (elk +20,3%).

De prijzen voor duurzame consumptiegoederen in de eurozone weerspiegelden de algemene stijging van de inflatie van de activaprijzen. In vergelijking met het einde van het vorige jaar stegen de prijzen met +2,9%. De stijging was vooral uitgesproken in België en Nederland (respectievelijk +5,5% en +6,2%). Finland werd nauwelijks beïnvloed door de prijsstijging van duurzame consumptiegoederen (+0,8%).

Verzamelobjecten en speculatieve artikelen stegen in prijs met +3,5% ten opzichte van het einde van het voorgaande jaar. Enerzijds zette de opwaartse trend sinds het einde van de coronavirus pandemie door, anderzijds vertraagde de prijsstijging door de onzekere economische situatie in de eurozone.

Financiële activa in de eurozone

De obligatiekoersen bereikten hun laagste punt in het derde kwartaal van 2023, onder invloed van de renteomgeving. De obligatiekoersen herstelden zich weer toen de verwachtingen ten aanzien van toekomstige renteverhogingen veranderden en de verwachting van een eerste piek in de rente ontstond. Vergeleken met eind vorig jaar waren obligaties in de eurozone eind 2024 +1,3% duurder. Met +2,0% was de stijging het meest uitgesproken in Italië, terwijl het herstel het minst uitgesproken was in Spanje, Oostenrijk en België met slechts +0,8%.

De aandelenkoersen herstelden zich in de hele eurozone en stegen met +12,8%. Ook hier werd de rentetrend weerspiegeld, maar getemperd door de economische groeivooruitzichten. Terwijl de koersontwikkeling van Duitse aandelen met +12,8% in het middenveld lag, behaalden Portugese aandelen slechts een koersgroei van +4,3%. Het herstel was het meest uitgesproken in Griekenland met een koersstijging van +24,4% en in Spanje met +21,9%.

De prijs van andere financiële activa, die wordt gemeten aan de hand van de prijs van goud en grondstoffen die op de beurs worden verhandeld, steeg met +4,4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Terwijl de goudprijs in 2024 met tien procent steeg, daalden de grondstoffenprijzen als gevolg van de economische situatie.

De prijzen voor spaartegoeden en zichtdeposito's blijven per definitie onveranderd.

Consumentenprijzen blijven stijgen

De inflatie van de consumptieprijzen volgens het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen in de eurozone (HICP) bedroeg +2,9% aan het einde van het jaar en was daarmee hoger dan de inflatie van de activaprijzen. Het groeimomentum van de inflatie van de consumptieprijzen vertraagde enigszins. Met +4,2% was de consumptie-inflatie het hoogst in Oostenrijk en het laagst in Finland met +0,6%.

Wat is de FvS Wealth Price Series?

De Flossbach von Storch (FvS) Wealth Price Series meet de prijsontwikkeling van de bezittingen van particuliere huishoudens in de belangrijkste landen van de eurozone (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje). De prijsindex voor de eurozone en voor de afzonderlijke landen wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de prijsontwikkeling van reële activa (onroerend goed, zakelijk vermogen, duurzame consumptiegoederen en verzamelobjecten) en financiële activa (aandelen, obligaties, kasequivalenten en andere financiële activa) in het bezit van particuliere huishoudens. Het vermogen van huishoudens en de respectieve indexgewichten worden geconstrueerd met behulp van de "Household Finance and Consumption Survey" van de Europese Centrale Bank (2016), die enquêtegegevens uit het jaar 2014 gebruikt. Daarnaast zijn alle prijsreeksen geïndexeerd naar hun gemiddelde van het jaar 2014. De bijlage geeft meer informatie over de methodologie en de indexgewichten. Landenspecifieke gegevens over activaprijzen kunnen worden gedownload van onze website.

Serge Vanbockryck

Senior PR Consultant, Befirm

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Flossbach von Storch

Flossbach von Storch is een van Europa's toonaangevende onafhankelijke vermogensbeheerders met meer dan EUR 70 miljard aan beheerd vermogen en meer dan 300 medewerkers. Het bedrijf werd in 1998 in Keulen opgericht door Dr. Bert Flossbach en Kurt von Storch. Tot de cliënten behoren fondsbeleggers, institutionele beleggers, vermogende particulieren en families. 

Alle beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van de eigen wereldvisie van het bedrijf, die gebaseerd is op een kritische analyse van de economische en politieke context. Als door de eigenaar geleide onderneming is Flossbach von Storch niet gebonden aan de richtlijnen van een bank of een onderneming.