Goud is geld

door Dr Bert Flossbach, mede-oprichter van Flossbach von Storch AG

Ondanks alles: de zeer grote crash in de Corona-crisis is tot nu toe niet gebeurd. De hulp- en economische stimuleringsprogramma's van de regeringen hebben voorkomen dat de economie instortte. Maar de prijs hiervoor is gigantisch. Wereldwijd bedragen de fiscale maatregelen die van invloed zijn op de begroting meer dan vijf biljoen dollar, die worden aangevuld met staatsgaranties ten bedrage van ongeveer 3,7 biljoen dollar.

Indien nodig zullen de staten extra middelen ter beschikking stellen, die met het oog op het lage renteniveau tegen nulkosten kunnen worden gefinancierd. Het gevolg is een snelle toename van de overheidsschuld tot een nieuw recordniveau. De centrale banken zijn dus gevangenen van hun ultralange rentepolitiek en veroordeeld om de wereld ad infinitum van goedkoop geld te voorzien en in noodgevallen in te grijpen om steun te verlenen.

Rentevoeten? Die dagen zijn voorbij...

Steeds meer investeerders erkennen dat de nulrente permanent zal zijn en denken na over mogelijke investeringsalternatieven. Het expansieve monetaire beleid en de stijgende overheidsuitgaven zouden op middellange termijn moeten leiden tot een comeback van de inflatie. Beleggers zullen waarschijnlijk meer behoefte hebben aan bescherming van hun vermogen tegen dit gevaar, dat al een tijdje niet meer bekend is. De activaklasse waarmee dit volgens ons het best kan worden bereikt, zijn aandelen met meer winstgevende en groeiende bedrijven.

Goud (berekend in zowel euro's als Amerikaanse dollars) betekende onlangs een nieuw hoogtepunt. De vaak aangehaalde reden dat goud een crisiswinnaar is, verklaart het fenomeen echter niet volledig. Het zijn veeleer de verwachte gevolgen van de crisis, met name het blijvend lage renteniveau en de liquiditeitsstroom van de centrale banken, die de kwestie van de inflatie weer in beeld hebben gebracht.

Stijgende vraag

Als liquide activa is goud een geschikte bescherming tegen inflatie. Alleen al in de eerste helft van 2020 is er volgens de World Gold Council 734 ton goud aangekocht, meer dan in het hele recordjaar 2009, als gevolg van de toenemende vraag van beleggers, die waarschijnlijk minder te maken heeft met de coronacrisis zelf dan met de gevolgen ervan.

De extreme stijging van de staatsschuld, de blijvend lage rentestand en de terugkeer van de inflatie, die niet kan worden uitgesloten, maken het goud tot een aantrekkelijke "veilige haven" voor veel beleggers. Opmerkelijk, maar niet verrassend, is dat het bezit aan goud ETF's sterk is gestegen, vooral in de VS. De recordlaagte van de Amerikaanse rente en de recordhoeveelheid van de overheidsschuld hebben niet alleen de particuliere beleggers, maar ook de institutionele beleggers ertoe aangezet om hun beleggingsgoud te verhogen, ondanks de recente beursgang.

Voor ons is goud een bescherming tegen inflatie en mogelijke crises in het financiële systeem. Op de lange termijn mag men van goud niet meer verwachten dan het werkelijke behoud van activa, maar niet minder. En dat is een woord in rentevrije tijden.

Dr Bert Flossbach
Dr Bert Flossbach

Serge Vanbockryck

Senior PR Consultant, Befirm

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Flossbach von Storch

Flossbach von Storch is een van Europa's toonaangevende onafhankelijke vermogensbeheerders met meer dan EUR 70 miljard aan beheerd vermogen en meer dan 300 medewerkers. Het bedrijf werd in 1998 in Keulen opgericht door Dr. Bert Flossbach en Kurt von Storch. Tot de cliënten behoren fondsbeleggers, institutionele beleggers, vermogende particulieren en families. 

Alle beleggingsbeslissingen worden genomen op basis van de eigen wereldvisie van het bedrijf, die gebaseerd is op een kritische analyse van de economische en politieke context. Als door de eigenaar geleide onderneming is Flossbach von Storch niet gebonden aan de richtlijnen van een bank of een onderneming.